دوشنبه 6 تیر 1390
توسط: پیشگام

رموز کسب و کار چینی

 

رموز کسب و کار چینی

تا موفقیت یک شرکت فقط سه قدم وجود دارد که آن آمادگی، آمادگی و آمادگی است که متاسفانه ما در مدیریت بنگاههای اقتصادی و شرکت ها استراتژی نداریم زیرا استراتژی مسیر را مشخص کرده و مدیران را در این مسیر جلو می برد که این موضوع با انتخابها و تاکتیک ها محقق می شود.

 
دکتر جواد حسینی معاون دبیر کل مرکز جهانی سان تزو در سمینار شناخت رموز کسب و کارهای چینی با اشاره به اینکه ذهنیت مدیران شرکت ها در پیشبرد اهداف بسیار تاثیر گذار است ،گفت: تا موفقیت یک شرکت فقط سه قدم وجود دارد که آن آمادگی، آمادگی و آمادگی است که متاسفانه ما در مدیریت بنگاههای اقتصادی و شرکت ها استراتژی نداریم زیرا استراتژی مسیر را مشخص کرده و مدیران را در این مسیر جلو می برد که این موضوع با انتخابها و تاکتیک ها محقق می شود اما باید توجه داشت که یکی از بخش های مهم حلقه استراتژی اقدام است زیرا استراتژی به ما کمک می کند تا پیروزی حاصل شود زیرا هدف جنگ(رقابت) ،پیروزی از طریق تسخیر ،حفظ و ارتقاء و یا تعویض یک سری مواضع و جایگاهها است.

وی با تاکید بر اینکه جنگ همیشه بر سر موضع است، اظهار داشت: وقتی وارد بازار می شویم باید موضعمان را مشخص کنیم زیرا تمام اصل و مفهوم مارکتینگ حول محور موضع گیری می چرخد و تمام رقابت بازاریها بر سر موضع گیری هاست اما باید در وهله اول در فکر و ذهن مشتریان تاثیر گذار باشیم و جایگاه خود را در ذهن مشتریان تثبیت نموده و کالا یا برند را تولید نماییم. زیرا همزمان با تغییرات زمین و آسمان موضع گیری ها نیز در حال تغییر بوده و از نو متولد می شوند. متاسفانه مشکلی که مدیران ما دارند این است که با یک موضع گیری دوره طولانی مدت را پیش می برند در حالیکه به رقبا، قدرت خرید مردم و تغییرات دائمی بازار توجهی نمی کنند .


حسینی در ادامه با مقایسه رقابت در غرب و شرق و نحوه آن در دو سرزمین خاطر نشان کرد: پیشینه علم مدیریت به غرب بازمی گردد اما ما باید از مطلق گرایی پرهیز نماییم زیرا موفقیت شرکت معلول یک سری عوامل است که برخی از آنها در کنترل صاحبان شرکت و برخی بر اساس حوادث است که در این راستا باید اصل آمادگی رعایت شود زیرا بر اساس رموز کسب و کار چینی پیروزی آن است که بدون درگیری حاصل شود .
وی با بیان اینکه جهان بینی به این شکل است که پدیده ها از یک نقطه شروع شده و با طی مراحل به یک نقطه ختم می شوند ،تصریح کرد: باید مدیران ما توجه داشته باشند که از طراحی تا اجرای یک طرح اقتصادی 6 ماه تا یک سال وقت نیاز است زیرا تاکتیک نیاز به زمان دارد . اگر تاکتیک ها بر اساس تفکر دایره ای باشد استراتژی ها کمتر دچار شکست می شوند زیرا در این تفکر اصول جهان بر اساس نظریه نسبیت است و حقایق ،ساده ولی تعمیم پذیرند. مهم ترین موضوع در این شرایط چگونه عمل کردن است زیرا آغاز و پایان مهم نیست بلکه پروسه تغییرات مد نظر بوده و مهم است .

معاون دبیر کل مرکز جهانی سان تزو در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه مدیران با برنامه ریزی استراتژیک می توانند روش و ذهنیت خود را تغییر داده و مواضع خود را ارتقاء دهند، گفت: استراتژی علمی است که با اتکاء به قوانین و اصول و طبیعت انسانی راه پیشبرد اهداف را به مدیران می آموزد و روشی برای برخورد با وقایع غیرقابل پیش بینی به حساب می آید زیرا رقابت اقتصادی بسیار مهم بوده و نیاز به مطالعه عمیق دارد و عوامل و شرایط طرفین معامله را در نظر می گیرد که با مکمل طریقت باعث همدلی مشتری و شرکت و یا واحد اقتصادی شده تا جایی که به وفاداری عمیقی میان مدیران و کارمندان و مشتریان و شرکت می گردد.

دکتر حسینی افزود: شرکت ها باید برای خود آرمان تعریف کرده و برای رسیدن به آن ،رسالت هایی را انجام دهند تا هدف مورد نظر محقق شود. مدیران شرکت ها در این راستا موظف هستند که افراد را توجیه کرده و به آرمان های آنها معنا ببخشند زیرا داشتن هدف به کیفیت کار کمک نموده و نشان از موفقیت مدیر دارد. برای مثال بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که مدیر موفق کسی است که شرکت خود را به مدت 6 ماه ترک کرده و به یک نقطه دور دست برود و پس از بازگشت ، هیچ مشکلی در شرکت رخ نداده و کارمندان در راستای اهداف خود از هیچ تلاشی دریغ نکرده باشند.

وی با ارائه الگوهای تحلیل محیط رقابتی و مقایسه خود با رقبا پرداخته و گفت: تبهر مدیر ماهر ،در به کارگیری نیروی غیر مخصوص بی نهایت است و مدیر موفق حتی از نیروی زمین و آسمان نیز استفاده می کند. مدیران موفق در هنگام حصول موفقیت کامل هم ابراز ناتوانی کرده و اطلاعات خود را بروز نمی دهند و خود را برای بازاریابی قوی تر آماده می کنند زیرا مدیر موفق کسی است که نقاط ضعف بازار را به نقاط قوت خود تبدیل نماید اما متاسفانه یکی از مشکلات شرکت های ایرانی این است که سقف پیشرفت برند فراتر از فرزندان بنیان گذاران شرکت ها نمی رود و پس از آنها رو به نابودی می رود .شاید دلیل مهم این موضوع تقویت فردگرایی در سیستم های آموزشی کشور است و این سیستم منجر به فردگرایی در فعالیتهای اقتصادی می شود .در کشور ما برای آموزش نیروی انسانی هزینه ای پرداخت نمی شود در حالیکه هزینه های هنگفتی به دلیل نبود علم کافی نیروی انسانی از دست می رود .

این کارشناس ارشد انجمن سان تزو شانگ دونگ چینو، با بیان اینکه مدیر موفق پیروزی را از افراد خود طلب نمی کند بلکه آن را از توان بالقوه کارمندان خود بیرون می کشد ،گفت: در برخی از مواقع باید تولید محصول و یا عرضه آن را متوقف کنیم .مدیران ارشد باید به مدیران واحدهای زیر دست قدرت انتخاب و قدرت عمل بدهند زیرا دخالت نا به جای مدیر عامل می تواند نتیجه عکس داشته باشد. در برخی از موارد فقط جلوگیری از خطر و ریسک نکردن هم منجر به پیروزی می شود . مدیر موفق زمانی وارد عمل می شود که نفعی متصور باشد زیرا همیشه پیروزی باید همراه با نفع باشد.
دکترحسینی اولین سخنران این سمینار بود ودر رابطه با موضوعات "اول پیروز شوید و سپس عزم میدان نبرد نمایید"،"به نقاط ضعف رقیب یورش برید"،"با کمترین هزینه رقیب را از میدان نبرد خارج نمایید"،"ترفند و زیرکی، جوهره استراتژی است"،"اطلاعات محرمانه رقبا اساس طراحی استراتژی برنده است"،"بازارهای خالی را بیابید و آنها را مالک شوید"،"از جایی به رقیب حمله کنید که کمترین انتظار را دارد" و"به استراتژی رقیب حمله کنید نه به خود رقیب "به سخنرانی و گفتگو پرداخت.
در ادامه ،دکتر جوادعباسی عضوانستیتو بازاریابی انگلستان در رابطه با مشکلات صنایع ایران به گفتگو پرداخت و اظهار داشت: پایداری و عدم قطعیت آینده ،ایجاد ابهام در آینده و جلوگیری از آینده نگری یکی از مشکلات مهم مدیران ما محسوب می شود .مدیران ما نباید نگران تغییرات باشند زیرا تمام مطالعات مراکز استراتژی دنیا بیان از تغییرات و عدم قطعیت دارد و این محیط هر روز رو به تغییراست.
وی تصریح کرد: ابهاماتی که مدام در محیط می بینیم نگاه ما را به آینده کدر می کند، امروزه شرکت ها مانند اتومبیل هایی هستند که با سرعت بالا در پیست ها در حال حرکت هستند اما این جاده لغزندگی خود را دارد و مدیران باید دائما خود را آماده خطر کردن نمایند زیرا محیط بسیار متغییر و لغزنده است.

این استاد دانشگاه ویژگی های کسب و کار کنونی در کشورمان را پیچیده ،پویا و تعاملی خوانده و اظهار داشت: هر تغییر که در دنیا می افتد ما را هم دچارتغییر و تحول می کند. با توجه به اینکه عوامل ثابت نیستند و کاملا ناپایدارند هر کدام از عوامل می توانند تاثیر مستقیمی بر فعالیت های اقتصادی داشته باشند که مشخصه بارز این محیط ،فرصت ها و تهدیدهای پیش بینی نشده عرصه کسب و کار است که حتی با کمک گرفتن ازکارشناسان نیز نمی توانیم مسائل را پیش بینی کنیم .پس در هر حال فرصت ها و تهدیدها پیش می آید و این عکس العمل مدیر در شرایط بحرانی است که بسیار حائز اهمیت است.
عباسی یکی از راه حلهایی که منجر به موفقیت مدیران می شود را پیش نیاز قدم به آینده مبهم و اذعان داشتن به ناتوانی در پیش بینی آینده دانسته و گفت: پذیرفتن عدم قطعیت دو موضوع را در پی دارد که یکی بروز فرصت های طلایی در بطن شرایطی ناپایدار و موضوع دوم تهدیدهای مهلک وخانمان برافکن است که ما باید در این شرایط بحران ،فرصت ها را دسته بندی نموده و تهدیدها را پیش بینی نماییم تا موجودیت شرکتمان تهدید نشود ،زیرا یک مدیر تا زمانی موفق است که از فرصت های طلایی استفاده های لازم را برده و سرمایه گذاری در قابلیت های خود را افزایش دهد در این شرایط است که پیروزی از طرف رقیبان به مدیر اهداء می گردد.
وی با اشاره به اینکه مدیران ما باید مواردی مانند پیش بینی آماده شدن ،غنیمت شمردن فرصت ها و دست و پنجه نرم کردن با تهدیدها یی که آنها را نمی توان پیش بینی کرد را رعایت نمایند گفت: پیش بینی ،یعنی گشت و اکتشافاتی در آینده و چگونگی حضور در عرصه کسب و کار که نیاز به غوطه ورشدن در موقعیت و محیط محلی،انعطاف پذیر نگه داشتن نقشه ها ،سفر علمی به آینده ، توجه به رویدادهای غیر
منتظره و غیر معمول ، حرکت فراتر از بدیهیات و آزمایشات متعدد دارد .

وی در پایان تصریح کرد: در محیط هایی مانند کشورمان به دلیل اینکه بحرانهای منطقه ای و بحرانهای داخلی ،سازمانها را تحت تاثیر قرار می دهد باید سازمان را بر روی یک یا دو اولویت مهم بسیج نماییم اما سوالی که در پایان پیش می آید این است که اگر بحرانها و تهدیدها نبود، تکلیف چیست ؟ در جواب باید گفت که مدیران باید دائما آماده باشند و نقدینگی شرکت را در بالاترین و بهترین شرایط نگه دارند و در زمان بحران آن را به کار گیرند.
گفتنی است: این سمینار با سرفصل های "مفهوم بینگ فا"،"تفاوت بنیادین رویکرد رقابت در غرب و شرق" ،"پنج عامل مهم در تفکر کسب و کار چینی"،"مدل تجزیه و تحلیل محیط رقابتی چینی"،"هفت سوال بنیادین در الگوی برنامه ریزی استراتژیک چینی"،"تاکتیک های مرموز کسب و کار چینی" و"شیی: سنگ بنای اجرای استراتژی موفق و پیروز " در محل جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف برگزار شده بود .
 

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد