جمعه 27 آبان 1390
توسط: پیشگام

پیش نویس مصوبه تاسیس سازمان نظام کارآفرینی

وزارت کار و امور اجتماعی

معاونت سرمایه انسانی و توسعه اشتغال

 
پیش نویس مصوبه

تاسیس سازمان  نظام کارآفرینیفصل اول – کلیات و اهداف:

ماده ۱- تعاریف

الف- کارآفرینی: منظور از کارآفرینی، خلق ارزش ها و فرآیند نوآوری و خلاقیت در شناسایی فرصت های ناشی از تغییر و تحولات تقاضا در جامعه با هدف ارائه روش یا تولید محصول با ارزش بالا در پاسخ به نیاز جامعه، در فضای رقابتی با کمک صاحبان ایده، سرمایه، تخصص و دانش است.

ب- کارآفرین: کسی است که با رویکردهای خلاقانه و نوآورانه از طریق ترکیب منابع اعم از نیروی انسانی ، مالی و غیر مالی به تولید ارزش بیش از قبل می پردازد.

ج- نظام کارآفرینی: عبارت است از مجموعه تشکیلات، سازمانها، تشکل های صنفی- تخصصی، کارآفرینان و مجموعه‌ قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوطه              

د-وزارت کار و امور اجتماعی : منظور ‌وزارت کار و امور اجتماعی؛ ادارات، سازمانها و مؤسسات تابع (واحدهای ستادی و اجرایی)آن است. 
هـ- سازمان نظام کارآفرینی: به منظور ترویج و توسعه کارآفرینی و تحقق اهداف و وظایف مقرر در        برنامه های توسعه ای کشور در عرصه کارآفرینی،نوآوری و فناوری و نیز تامین مشارکت هر چه بیشتر کارآفرینان در تدوین و اجرای سیاست ها و برنامه های توسعه کارآفرینی مصوب شورای عالی کارآفرینی و اشتغال، سازمان نظام کارآفرینی که از این پس در این مصوبه «سازمان» خوانده می‌شود در سطح کشور و در مرکز هر استان سازمان نظام کارآفرینی استان که از این پس به اختصار "سازمان استان" نامیده می شود طبق شرایط یاد شده در این مصوبه و دستورالعمل های اجرایی آن تاسیس می شوند. سازمانهای یاد شده دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی می باشند.

ویژگی های سازمان عبارتست از: مستقل و غیردولتی بودن، غیر انتفاعی بودن، فرا صنفی، دارای ساختار تشکیلاتی کاملا دموکراتیک و انتخابات از قاعده به راس، دارای تعامل پویا و دوسویه با دولت، بازوی مشورتی و اجرایی شورای عالی کارآفرینی و اشتغال در تحقق برنامه های توسعه کارآفرینی

ماده 2- ماموریت های سازمان نظام کارآفرینی:

1- کمک به ایجاد نظام مدیریت یکپارچه راهبری در حوزه ترویج و توسعه کارآفرینی

2-  کمک به تحقق و توسعه اقتصاد مبتنی بر کارآفرینی، نوآوری و دانش کاربردی

3- تلاش برای تحقق اهداف کمی مصرح در اسناد بالادستی و برنامه های پنج ساله توسعه کشور در عرصه کارآفرینی،‌ نوآوری و فناوری از قبیل:

 • طبق بند 5 نقشه جامع علمی کشور :تامین 50 درصد تولید ناخالص داخلی کشور از محل فعالیت های کارآفرینانه نوآور محور در سال افق (1404)
 • دستیابی به رتبه اول علمی‌ و فناوری در سطح منطقه در سال افق (1404) و جایگاه دوم در منطقه تا پایان برنامه پنجم توسعه

4- کمک به هم افزایی و مشارکت حداکثری کارآفرینان در تدوین و اجرای برنامه های توسعه کارآفرینی

5-کمک به رشد اشتغال پایدار نخبگان علمی کشور

 

فصل دوم – وظایف و فعالیت‌های سازمان

ماده 3- سازمان برای کمک به دولت در تحقق اهداف برنامه های توسعه ای کشور در زمینه توسعه اقتصاد کارآفرینی مبتنی بر دانش کاربردی و نوآوری، برنامه‌ها و فعالیت‌های زیر را انجام  می دهد:

 1. اجرای مصوبات شورای عالی کارآفرینی و اشتغال در موضوع کارآفرینی و ارایه نظرات مشورتی به آن شورا
 2. کمک به یکپارچه‌سازی برنامه‌ها و فعالیت‌های مربوط به کارآفرینی، شفاف سازی
   و هدفمند سازی وظایف و مسوولیت های نهادهای فعال در حوزه کارآفرینی
 3. کمک به شناسایی و هدایت کارآفرینان کشور
 4. مشارکت با مراجع ذیربط در ارزیابی طرح های کارآفرینانه
 5. کمک به تشکیل‌ و توسعه نهادهای غیردولتی پشتیبان در حوزه ترویج و توسعه کارآفرینی (مالی- اعتباری، علمی– آموزشی، حمایتی- بیمه‌ای، فناوری، مشاوره‌ای و...)
 6. مشارکت و اظهارنظر مشورتی در زمینه طراحی، تدوین و تنظیم پیش‌نویس لوایح، مصوبه ها و آئین‌نامه‌ها و اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات مرتبط در حوزه کارآفرینی
 7. کشف و بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های نهفته کارآفرینی مناطق مختلف کشور
 8. همکاری با مراجع ذیربط در طراحی و تدوین و اجرای سیاست ها و برنامه های حمایت از کارآفرینان
 9. برقراری تعامل با کارآفرینان ایرانی خارج از کشور، نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی
   و کشورهای موفق در زمینه کارآفرینی در چهارچوب سیاست های نظام جمهوری اسلامی ایران
 10. همکاری با مراجع ذیربط برای ایجاد ساز و کارهای تخصصی لازم جهت پشتیبانی حقوقی و قضایی از محصولات و خدمات کارآفرینانه  
 11. همکاری با وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری  و مراکز تحقیقاتی و علمی و آموزشی داخلی و خارجی و ارائه مشورتهای لازم در زمینه تهیه مواد درسی و محتوای آموزش کارآفرینی
 12. فراهم سازی زمینه همکاری بین دستگاههای اجرایی و نهادهای غیر دولتی فعال در زمینه ترویج و توسعه کارآفرینی
 13. کمک به ایجاد، ساماندهی و نظارت بر مراکز  و موسسات مرتبط با کارآفرینی از جمله مراکز مشاوره، اطلاع­رسانی و خدمات کارآفرینی
 14. حضور در شوراهای عالی ملی و کارگروههای متناظر استانی
 15. اظهارنظر مشورتی و همکاری با دولت و نهادهای مالی در تدوین ضوابط و مقررات اعطای تسهیلات ارزی و ریالی در حوزه کارآفرینی
 16. مشارکت و کمک به پیشرفت برنامه های مرتبط با کارآفرینی در دستگاههای اجرایی، دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، مراکز کارآفرینی و سایر مؤسسات علمی و پژوهشی و ارایه برنامه های موثر برای تقویت آنها
 17. ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و اطلاع‌رسانی در زمینه کارآفرینی و برگزاری همایش‌ها، جشنواره ها و کارگاه‌های علمی و تخصصی

فصل سوم - ارکان سازمان نظام کارآفرینی

ماده 4- ارکان اصلی عبارتند از:

الف – هیات عمومی سازمان

 ب-  هیات رییسه سازمان

ج- رییس سازمان

د – سازمان های استان

تبصره 1- برای تشکیل سازمان استان وجود حداقل 35 نفر داوطلب عضویت واجد شرایط      ضروری است.

تبصره 2- هر یک از اعضا اعم از حقیقی و حقوقی در بیش از یک سازمان استان نمی توانند عضویت داشته باشند.

تبصره 3- سازمانهای استان می‌توانند در صورت تصویب هیات عمومی در مراکز استانهایی که در آنها سازمان تشکیل‌نشده باشد، دفاتر نمایندگی دایر و انجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول کنند.                                                 
   ماده5- هر سازمان استان دارای مجمع عمومی، هیات مدیره و بازرسان است و محل استقرار دایم آنها در مرکز استان می باشد.

 ماده 6-مجمع عمومی سازمان استان از اجتماع تمامی اعضای دارای حق رأی سازمان تشکیل می‌شود و وظایف واختیارات آن به شرح زیر‌است:  
‌الف - انتخاب و یا عزل اعضای هیأت مدیره و بازرسان        
ب - استماع گزارش عملکرد سالانه هیأت مدیره و بازرسان و اعلام نظر نسبت به آن.
ج - بررسی و تصویب ترازنامه سالانه ‌سازمان استان و بودجه پیشنهادی ‌هیات مدیره.        
د - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آیین نامه‌های مربوط به عهده سازمان استان و در صلاحیت مجمع عمومی باشد. 

هـ -  تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های سازمان.

‌تبصره 1 - جلسات مجمع عمومی به طور عادی سالی یک بار و به طور فوق‌العاده به تعداد دفعاتی که توسط مجمع عمومی در اجلاس عادی‌تعیین می‌شود، با حضور حداقل دو سوم اعضای دارای حق رأی تشکیل می‌شود.

‌تبصره 2 - جلسات مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت نسبی اعضای دارای حق رأی رسمیت می‌یابد. در صورت عدم حصول اکثریت نسبی،‌هیأت مدیره موظف است به فاصله یک ماه از تاریخ تشکیل اولین جلسه برای بار دوم از اعضا دعوت به عمل آورد و جلسه دوم با هر       تعداد از اعضای‌دارای حق رأی که حضور یابند، رسمیت خواهد یافت. جلسات مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور دو سوم اعضاء رسمیت دارد و در صورت عدم‌حصول نصاب، مراتب در اولین جلسه مجمع عمومی عادی بعدی مورد بحث واقع می‌شود.‌هیأت مدیره ملزم به دعوت از نمایندگان دستگاههای اجرایی عضو شورای عالی کارآفرینی و اشتغال جهت شرکت در جلسات مجمع عمومی می‌باشد. نمایندگان دستگاههای اجرایی عضو شورای شورای عالی کارآفرینی و اشتغال بدون حق رای در جلسات مجمع عمومی شرکت خواهند کرد.  
ماده 7- هیأت مدیره هر سازمان استان متشکل از 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی‌البدل می‌باشد که هر 2 سال یکبار با رأی مخفی مجمع عمومی سازمان استان انتخاب می‌شوند.

تبصره1- کلیه اعضای هیات مدیره از میان اعضای غیر دولتی سازمان استان انتخاب می شوند.

تبصره2- انتخاب مجدد اعضاء هیأت مدیره برای دوره‌های متوالی بلامانع است.

ماده 8- در صورت استعفاء، بر کناری یا فوت هر یک از اعضای هیأت مدیره، عضو علی‌البدل برای مدت باقیمانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.

ماده9- شرایط انتخاب کنندگان هیات مدیره سازمان استان عبارتست از:

الف- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

ب- داشتن کارت عضویت در سازمان

ماده 10- شرایط انتخاب شوندگان هیات مدیره سازمان استان به شرح زیر می باشد:

1 - تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.    
2- نداشتن فساد اخلاقی و مالی .                    
3- داشتن حسن شهرت شغلی و اجتماعی.      
4- نداشتن محکومیت موثر کیفری و عدم وابستگی به گروه های غیرقانونی.  

ماده 11- نحوه تشکیل و برگزاری مجمع عمومی، نحوه تعیین صلاحیت نامزدهای عضویت، ترکیب و‌چگونگی انتخاب اعضا و نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره در دستورالعمل های اجرایی این مصوبه مشخص می شود.

‌تبصره- اولین مجمع عمومی سازمان های استان برای انتخاب هیأت مدیره سازمانهای استان، توسط وزارت کار و امور اجتماعی برگزار می‌شود.    
ماده 12 - هیأت مدیره سازمان های استان برای تحقق اهداف این مصوبه و دستورالعمل‌های
آن، وظایف زیر را به عهده‌دارند:  
‌1-تنظیم ترازنامه سازمان استان و ارائه آن به مجمع عمومی.      
2-نظارت بر حسن انجام خدمات کارآفرینی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و معرفی‌متخلفان به مراجع قانونی ذیصلاح.    
3-همکاری در تهیه و تنظیم قیمت گذاری خدمات کارآفرینی در استان.   
4-دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ای اعضا.

5-تعیین حق عضویت سالانه اعضا و سایر منابع درآمدی برای سازمان .

6- همکاری با کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان و دستگاه های اجرایی استانی ذیربط.      
7-هیأت مدیره می‌تواند هر اقدام و معامله‌ای را که ضروری بداند در مورد نقل وانتقال اموال غیرمنقول و تبدیل به احسن آنها -به استثنای واگذاری قطعی اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است- انجام دهد.

8-هیأت مدیره موظف است ظرف حداکثر 6 ماه پیش از پایان دوره مدیریت خود نسبت به فراخوان مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره جدید اقدام نماید.

تبصره- هیات مدیره می تواند برای انجام وظایف خود، کارگروههای تخصصی زیرمجموعه خود تشکیل دهد. چگونگی، تعداد و وظایف کارگروههای تخصصی توسط هیات مدیره تعیین خواهد‌شد.

‌ماده 13 - هیأت مدیره سازمان استان در اولین جلسه، هیأت رئیسه‌ای مرکب از یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار از میان خود ‌انتخاب می‌کند. رئیس هیأت مدیره سازمان استان، رئیس سازمان استان نیز محسوب می‌شود. نحوه انجام وظایف از سوی هیأت مدیره در دستورالعمل اجرایی تعیین می‌شود.                                                 
‌ماده 14- هر سازمان استان دارای یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی‌البدل می‌باشد که موظفند در چارچوب مصوبه وفق و دستورالعمل های اجرایی آن ‌و آیین نامه مالی سازمان استان به حسابها و ترازنامه سازمان استان رسیدگی و گزارش های لازم را برای ارائه به مجمع عمومی تهیه کند و نیز تمامی وظایف و‌اختیاراتی را که به موجب قوانین و مقررات عمومی به عهده بازرس است، انجام دهد.

تبصره- شرایط انتخاب بازرسان و نحوه عملکرد آنان، مطابق با قوانین و مقررات مربوطه می باشد.

ماده 15- هیات عمومی سازمان از کلیه اعضای هیأت مدیره سازمانهای استان در سطح کشور تشکیل می‌شود. هیأت عمومی هر شش ماه یک بار یک جلسه عادی با‌حضور نمایندگان دستگاههای عضو شورای عالی کارآفرینی و اشتغال خواهد داشت و اولین جلسه عادی آن پس از انتخاب و آغاز به کار هیأت مدیره سازمانهای استان در حداقل 10 ‌استان کشور به دعوت وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل می‌شود.                                                                                                    
‌تبصره 1 - جلسات
هیأت عمومی با حضور اکثریت نسبی اعضا رسمیت می‌یابد و رای اکثریت حاضر، ملاک تصمیم گیری است.

تبصره 2- هیات عمومی می تواند برای تحقق وظایف خود، کارگروههای تخصصی تشکیل دهد.

ماده 16- به منظور هماهنگی در امور سازمانهای استان، هیأت رییسه سازمان نظام کارآفرینی که از این پس به اختصار "‌هیأت رییسه"‌خوانده می‌شود، متشکل از 7 نفر از بین روسای سازمان های استان که بیشترین رای را کسب کنند می باشد. هیأت رییسه هر ماه یک بار یک جلسه عادی خواهد داشت و اولین جلسه عادی آن پس از انتخاب روسای سازمانهای استان و آغاز به کار هیأت مدیره سازمان های استان در حداقل 10 ‌استان کشور، به دعوت وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل می‌شود.     
‌تبصره 1 - جلسات فوق‌العاده هیأت رییسه بنابه تصمیم آخرین جلسه عادی آن هیأت و یا با تقاضای دو سوم اعضای هیات عمومی تشکیل‌می‌شود.                                                
‌تبصره 2 - جلسات هیأت رییسه با حضور اکثریت نسبی اعضا رسمیت می‌یابد. 
‌تبصره 3- دوره فعالیت هیات رییسه دو سال است و انتخاب مجدد آنان برای دوره های بعدی بلامانع است.                                                                                                         

ماده 17 - وظایف و اختیارات هیأت رییسه به شرح زیر است:                          
1-  انتخاب رییس سازمان از بین خود بر اساس ضوابط مقرر در دستورالعمل های اجرایی این مصوبه                                                                                                                   2- حصول اطلاع از فعالیتها، وضعیت و مشکلات سازمانهای استان و ارائه طریق به آنها.

3- تهیه و تدوین آیین­نامه­ ها،دستورالعمل ها،شیوه نامه ها و مقررات اداری و مالی سازمان و سازمانهای استان جهت تصویب هیات عمومی

4- طراحی ساختار تشکیلاتی سازمان و سازمان های استان.

5- طراحی و تنظیم شاخص های ارزیابی عملکرد سازمان و سازمانهای استان

6- کمک به دولت در امر برنامه ریزی و تعیین راهکارهای توسعه کارآفرینی

7- پیگیری انجام مصوبات شورای عالی کارآفرینی و اشتغال و هیات عمومی

تبصره: مطابق با قوانین و مقررات مربوطه ؛یک نفر به عنوان بازرس و یک نفر به عنوان خزانه دار توسط هیات رییسه انتخاب می شوند که به ایفای وظایف می پردازند.

ماده 18-  اهم وظایف هیات عمومی عبارتست از :

1.  کمک، اظهار نظر مشورتی و ارایه پیشنهادات لازم به شورای عالی کارآفرینی و اشتغال در امر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور کارآفرینی

2.  بررسی و تدوین سیاست ها و برنامه های راهبردی بلند مدت، میان مدت و سالانه سازمان در چهارچوب اهداف و مصوبات شورای عالی کارآفرینی و اشتغال

3.  ایجاد زمینه مناسب برای هماهنگی با دستگاهها و سازمان های مختلف در زمینه برنامه های توسعه کارآفرینی

4.  انتخاب و معرفی 4 نفر از کارآفرینان برجسته و علمی کشور جهت شرکت در جلسات شورای عالی کارآفرینی و اشتغال

5.     نظارت بر حسن اجرای مقررات سازمان

6.     تصویب برنامه ها و طرح های سازمان

7.     نظارت عالیه بر عملکرد سازمان و سازمانهای استان

8.     تصویب بودجه های سالیانه سازمان

9.     تصویب خط مشی‌های عمومی سازمان و سازمانهای استان

10.                      رسیدگی به تخلفات و شکایات از اعضای هیات مدیره سازمانهای استان

11.         برنامه ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط مشی های شورای عالی کارآفرینی و اشتغال

12.         انحلال هیات مدیره سازمان های استان در صورت تخطی از وظایف مقرر در این مصوبه به شرح مندرج در دستورالعمل های اجرایی آن

 1. تصویب آیین­نامه­ ها،دستورالعمل ها،شیوه نامه ها و مقررات اداری و مالی سازمان و سازمانهای استان
 2.  تصویب ساختار تشکیلاتی سازمان و سازمانهای استان
 3.  حل و فصل اختلافات بین ارکان داخلی سازمان و یا سازمان های استان
 4. تغییر شرایط و ضوابط احراز صلاحیت متقاضیان عضویت در سازمانهای استان حسب نیاز

17. تعیین خط مشی و بررسی مسایل مشترک سازمانهای استان و سازمان نظام کارآفرینی و ابلاغ آنها

‌ تبصره1- شرایط احراز کارآفرینان جهت شرکت در جلسات شورای عالی کارآفرینی و اشتغال، در دستورالعمل های اجرایی این مصوبه تعیین می گردد.

تبصره 2- تا زمان تاسیس سازمان نظام کارآفرینی و تشکیل هیات عمومی، انتخاب4 نفر از کارآفرینان جهت عضویت در شورای عالی کارآفرینی و اشتغال، به معرفی وزیر کار و امور اجتماعی می باشد.

 تبصره 3-     وظایف هیات عمومی در سطح کشور، مانع از اقدام هیأت مدیره سازمانهای استان در زمینه برخی از وظایف فوق که در مقیاس استانی‌قابل انجام باشد، نخواهد بود.        

ماده 19- رئیس سازمان که مسوولیت اجرای مصوبات هیات عمومی و نمایندگی اجرایی سازمان در مراجع داخلی و بین‌المللی را برعهده دارد، از بین اعضای هیات رییسه که بیشترین رای را کسب کند انتخاب و توسط وزیر کار و امور اجتماعی برای صدور حکم به رئیس‌جمهور معرفی می‌شود.

ماده 20- وظایف رئیس سازمان به شرح زیر است:  
1- اداره امور سازمان طبق مفاد این مصوبه و دستورالعمل های اجرایی آن، مصوبات شورای عالی کارآفرینی و اشتغال و هیات عمومی سازمان

2- اجرا و ابلاغ مصوبات سازمان و پیگیری امور مربوط به حسن اجرای آنها.     

3- ریاست عالی امور مالی – اداری سازمان 
4- رسیدگی و اخذ تصمیم راجع به امور جاری و نظارت بر حسن اجرای انجام کلیه امور اجرایی سازمان.     
5-  نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین‌المللی طبق ضوابط و مقررات مربوطه.

6- اختیار ادای دیون و یا دریافت مطالبات سازمان

7- اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل بغیر

8- انتخاب و معرفی نمایندگان سازمان برای شرکت در مجامع داخلی و خارجی

9- دریافت هدایا و کمکهای مالی افراد حقیقی و حقوقی

10 –  اجرای طرح‌ها و برنامه‌های تخصصی در چارچوب وظایف سازمان

11- نظارت بر عملکرد سازمان های استان و برقراری هماهنگی بین آنها

تبصره: وظایف رییس سازمان استان در چهار چوب وظایف فوق در مقیاس استانی قابل انجام خواهد بود.

ماده 21- اسناد مالی سازمان با امضای رئیس و خزانه‌دار سازمان معتبر است.

‌ماده 22 - درصورت پذیرش استعفاء، فوت، عدم امکان ادامه انجام وظیفه ،رئیس جدید سازمان به‌ترتیب مقرر در ماده (19) این مصوبه انتخاب و تعیین می‌شود. شرایط و دلایل عزل رییس سازمان در دستورالعمل های اجرایی این مصوبه تعیین می گردد.      
ماده 23-
وزارت کار و امور اجتماعی مجاز است ضمن بررسی عملکرد سازمان و سازمانهای استان ،‌ توصیه‌های لازم را در راستای اثربخشی برنامه ها و تحقق اهداف مورد نظر به سازمان ارائه دهد و در صورت مشاهده انحراف از اهداف، موضوع را به هیات رییسه سازمان جهت بررسی و اخذ تصمیمات لازم گزارش نماید. هیات رییسه موظف به رسیدگی و اعلام نتیجه اقدامات انجام شده به وزارت کار و امور اجتماعی می باشد.

فصل چهارم – انواع شرایط عضویت

ماده 24- انواع عضویت‌ها در سازمان بشرح زیر است:

1-   اعضای حقوقی: شرکتها و مؤسسات مختلف صنعتی، خدماتی، بازرگانی، کشاورزی و ...
و صاحبان کسب و کارهای خانگی که در فعالیت های کارآفرینانه با ارزش افزوده بالا مشغول به فعالیت هستند می‌توانند حسب ضوابط مقرر در دستورالعمل های اجرایی این مصوبه به عضویت حقوقی سازمان درآیند.

2-   اعضای حقیقی: کارآفرینان مستقل و کلیه کسانی که حسب ضوابط مقرر در دستورالعمل های اجرایی این مصوبه شرایط کارآفرین بودن را دارا می باشند به عنوان عضو حقیقی سازمان درآیند.

تبصره1- اساتید برجسته و اعضاء هیات علمی دانشگاهها و موسسات علمی و پژوهشی حامی کارآفرینی، نخبگان و سایر شخصیت‌های ایرانی و خارجی که در زمینه کارآفرینی دارای فعالیت‌های قابل توجهی بوده یا در پیشبرد اهداف سازمان کمک‌های مؤثر و ارزنده‌ای         ارائه کرده باشند پس از تایید اعضای هیأت مدیره می‌توانند به عضویت افتخاری  سازمان درآیند.

تبصره 2 – شرایط عضویت و حق عضویت اعضای حقیقی و حقوقی حسب ضوابط مقرر در دستورالعمل های اجرایی این مصوبه خواهد بود. اعضای افتخاری از پرداخت حق عضویت معاف خواهند بود.

تبصره 3- پرداخت حق عضویت، هیچگونه ادعایی را برای اعضاء، نسبت به دارایی های سازمان ایجاد نمی‌کند.

3-       عضویت در یکی از موارد زیر با تأیید هیأت مدیره خاتمه می‌یابد:

الف – استعفای کتبی عضو

ب- عدم پرداخت حق عضویت سالانه حداکثر به مدت دو سال متوالی

ج – فوت اعضاء در مورد اعضای حقیقی

فصل پنجم- بودجه و سایر مقررات

ماده 25- منابع مالی سازمان و سازمان های استان عبارتند از:

الف – حق عضویت اعضاء

ب – درآمدهای ناشی از هر گونه ارائه خدمات 

ج – دریافت هدایا و کمکها از خیرین و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

د- کمک های مالی دولت از محل اعتبارات پیش بینی طی 5 سال اول تاسیس

هـ- کمک های اختیاری دولت

ماده26: به منظور حمایت از سازمان و اجرای برنامه های آن، وزارت کار و امور اجتماعی (واحدهای ستادی و اجرایی) مکلف است پشتیبانی های مادی و معنوی لازم از سازمان را به عمل آورد. این وزارتخانه موظف است حداقل به مدت 5 سال از زمان تاسیس سازمان و سازمان های استان همه ساله در بودجه سنواتی خود، اعتبار لازم را برای حمایت از تشکیل و راه اندازی و تحکیم بنیان سازمان پیش بینی و تامین نماید و در تنظیم روابط سازمان با‌دستگاههای اجرایی و مراجع قضایی تا آنجا که به اهداف این مصوبه کمک کند، اقدام نماید.      

ماده27- سازمان تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن به نام سازمان حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه‌ها و احزاب سیاسی را ندارد.

ماده28- دستورالعمل های اجرایی این مصوبه توسط وزارت کار و امور اجتماعی ظرف مدت حداکثر سه ماه  تهیه و تصویب می‌گردد.       

 

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد