X
تبلیغات
زولا
سه‌شنبه 14 تیر 1390
توسط: پیشگام

قدرت تحمل ابهام


تحمل ابهام چیست؟

(ambiguity tolerance)

گفته می شود که کارآفرینان به مراتب بیشتر از افراد دیگر قدرت تحمل ابهام دارند.

کارآفرینان بدون این که احساس تهدید یا ناراحتی کنند، قادرند به طور اثربخش با شرایط و اطلاعات مبهم، ناقص، غیرقطعی، سازمان نیافته و غیرشفاف روبرو شوند و ضمن رفع ابهامات، آنها را به نفع خود تغییر دهند؛ در واقع، ابهام، سبب انگیزش آنان می‌شود.


قدرت تحمل ابهام عبارت است از پذیرفتن عدم قطعیت به عنوان بخشی از زندگی، توانایی ادامه حیات با دانشی ناقص در بارة محیط و تمایل به آغاز فعالیتی مستقل بی آنکه شخص بداند آیا موفق خواهدشد یا خیر.

به نظر می‌رسد کارآفرینان به مراتب بیشتر از افراد دیگر قدرت تحمل ابهام را داشته باشند. کارآفرینان بدون این که احساس تهدید یا ناراحتی کنند، قادرند به طور اثربخش با شرایط و اطلاعات مبهم، ناقص، غیرقطعی، سازمان نیافته و غیرشفاف روبرو شوند و ضمن رفع ابهامات، آنها را به نفع خود تغییر دهند. در واقع، ابهام، سبب انگیزش آنان می‌شود.

منظور از تحمل ابهام این است که فرد در تطبیق خود با محیط تا چه اندازه احساس تهدید و مشکل می کند. هنگامی که تغییرات به صورت سریع و غیرقابل پیش بینی رخ می دهند اطلاعات ناکافی و غیر شفاف است. اینجاست که تفاوت آدم ها در نوع واکنش آنها اثر می گذارد. کسی که تحمل ابهام بالایی دارد معمولاْ درک پیچیده ای از رویدادها دارد و در تفسیرهای خود از سبک شناختی «ادراکی» پیروی می کند. چنین افرادی اطلاعات را بهتر منتقل می کنند و کلاْ نسبت به دیگران در محیط کار حساس هستند.

در دهه 1980 انجمن مدیریت امریکا با انتشار نتایج یک مطالعه نتیجه گرفت که مدیران بسیار موفق، ابهامات و ناشناخته‌ها را بهتر از سایر مدیران تحمل می‌کنند. کسانی که تحمل ابهامشان زیاد است معمولا درک پیچیده‌ای دارند. انان به اطلاعات بیشتر توجه کرده، اشارات را تعبیر و تفسیر می‌نمایند و سبک ‌شناختی‌شان ادراکی خواهد بود. بررسی ها حاکی از ان است که افرادی با پیچیدگی شناختی و تحمل بالای ابهامات، اطلاعات را بهتر منتقل کرده و نسبت به ویژگی‌های درونی دیگران حساس هستند، همچنین در مواجهه با شرایط ابهام، رفتاری انعطافی و تطابقی دارند.

تحمل ابهام خود از سه متغیر جزیی تشکیل می‌شود که از ملاک های آزمون بادنر است:

ـ نوپذیری، اولین ملاک است که به میزان تحمل انسان در برابر اطلاعات یا شرایط جدید مربوط می‌شود.

ـ دومین مورد، پیچیدگی است که نشانگر میزان تحمل اطلاعات متعدد، متمایز و نامربوط است.

ـ سومین ویژگی، پاسخ ناپذیری یا لاینحل بودن است که به میزان تحمل در برابر مسائل مشکل، راهکارهای پنهان، عدم دسترسی به اطلاعات و عدم ارتباط اجزای مساله با یکدیگر مربوط است.

بین ایده تا نتیجه نردبانی به نام ابهام قرار داردکه جنس آن از عواطف و هیجان است. گاهی این نردبان آن قدر کوتاه است که صاحب ایده از به نتیجه رسیدن محروم می ماند.

بسیاری از ما عقیده‌ای خلاق را ابراز می‌داریم ولی وقتی مسائل واقعی ساده نیستند تحمل خود را از دست می‌دهیم و ممکن است پیش از موقع، بهترین راه‌حل ممکن یا کمک را پذیرفته یا تحت فشار روسا، شرکاء یا مشتریان خود برای اتمام کار قرار گیریم و از رسیدن به نتیجه مطلوب باز بمانیم.

قدرتِ تحمل ابهام خود حاصل ویژگی‌هایی نظیر اعتماد به خود، قدرت پیش بینی، امیدواری و برخورد فعال با پدیده‌ها است که در نهایت فرد به امید دست یافتن به نتایج دلخواه، موقعیت مبهم را تحمل می‌کند.


تست تحمل ابهام

برای هریک از موراد زیر بر حسب اینکه تا چه اندازه با روحیات و رفتار واقعی شما سازگاری دارد نمره‌ای در نظر بگیرید و آن را علامت‌گذاری کنید:

1- یعنی کاملاً مخالف نگرش و رفتار واقعی شماست.
2- یعنی کمی مخالف نگرش و رفتار واقعی شماست.
3- یعنی کمی موافق نگرش و رفتار واقعی شماست.
4- یعنی کاملاً موافق نگرش و رفتار واقعی شماست.

1- علاقه به مسافرت به مناطق دوردست و ناشناخته:
       4      3       2       1
2- علاقه به زندگی منظم و جاافتاده که در آن غالب مسائل پیش‌بینی شده‌است:
       4      3       2       1
3- علاقه به حل مسائل پیچیده و مبهم:
       4      3       2       1
4- علاقه به کار با افرادی که به کارشان مسلط هستند و پاسخ روشنی برای مسائل دارند:
       4      3       2       1
5- علاقه به حل مسائل ساده و کوچک:
       4      3       2       1
6- علاقه به معلمانی که تکلیفهای درسی پیچیده و مبهم تعیین می‌کنند:
       4      3       2       1
7- اعتقاد به اینکه همه مسائل قابل حل هستند:
       4      3       2       1
8- علاقه به معاشرت با افراد متفاوت که هریک صاحب افکار و ایده‌های خاصی است:
       4      3       2       1
9- علاقه به برنامه‌ریزی زمانی دقیق کارها:
       4      3       2       1
10- بی‌علاقگی و دوری از کار با افرادی که دنبال پاسخ قطعی "آری یا نه" برای مسائل خاصی هستند:
       4      3       2       1
11- علاقه به شرکت در مجالسی که غالب شرکت‌کنندگان در آنها را آشنایان تشکیل می‌دهند:
       4      3       2       1
12- قبول اینکه غالب تصمیمهای مهم براساس اطلاعات ناقص اخذ می‌شوند:
       4      3       2       1
13- علاقه به کار با روشهای مأنوس:
       4      3       2       1
14- علاقه به کار با کسانی که نسبت به روشهای مأنوس کار تردید ایجاد می‌کنند:
       4      3       2       1
15- علاقه و اعتقاد به یکدست و یکنواخت‌سازی سازمان از لحاظ روشهای برخورد با مسائل:
       4      3       2       1
16- علاقه به داشتن یک نفر متخصص فلسفه در میان کادر ستادی سازمان:
       4      3       2       1

- اگر جمع امتیاز سئوالهای 2،4،5،7،9،11،13،15 بیشتر از 24 باشد،  بیانگر بی‌علاقگی نسبت به مسایل مبهم است.

 منبع: سازمان‌های کارآفرین/ تألیف: جلیل صمدآقائیشما چقدر تحمل ابهام دارید؟
آیا شما تا به حال فکر کرده اید که قدرت تحمل ابهام تان چقدر است؟ اگر پاسختان منفی است برای اینکه شما را در این خودشناسی یاری کنم دعوت می کنم پرسشنامه ی زیر را خوانده و به هر گزینه از ۱ تا ۷ امتیاز بدهید. عدد یک یعنی «کاملاْ مخالف» و عدد هفت یعنی «کاملاْ موافق».
 1. متخصصی که پاسخ مشخصی برای مسائل حیطه ی تخصصی خود ندارد، احتمالاً کم سواد است.
 2. دوست دارم برای مدتی خارج از کشور زندگی کنم.
 3. مشکلی وجود ندارد که نتوان آن را حل نمود.
 4. کسانی که زندگی خود را مطابق با برنامه تنظیم می کنند، احتمالاً بسیاری از لذتهای زندگی را از دست می دهند.
 5. شغل خوب آن است که نوع کار و نحوه ی انجام آن همواره واضح باشد.
 6. حل مشکل پیچیده، از حل مشکل ساده لذت بخش تر است.
 7. با حل مشکلات کوچک و ساده، در بلند مدت، می توان مشکلات پیچیده و بزرگ را به روش های کاراتر حل نمود.
 8. اغلب افراد جالب و چالشی، متفاوت بودن و منحصر به فرد بودن را عیب نمی دانند.
 9. همیشه چیزهای عادی بر چیزهای ناآشنا برتری دارند.
 10. افرادی که بر پاسخ آری یا نه اصرار می ورزند، نمی دانند که مسائل واقعاً چقدر پیچیده اند.
 11. برای کسی که یک زندگی عادی دارد، چند واقعه غیرمنتظره شادی آفرین خواهد بود.
 12. بسیاری از تصمیمات مهم ما، براساس اطلاعات ناکافی اتخاذ می گردد.
 13. من از مهمانی هایی که در آن غالب حضار را بشناسم بیشتر خوشم می آید تا میهمانی هایی که در آن بسیاری از میهمانان یا تمامی آنها برایم غریبه اند.
 14. معلمین و استادانی که تکالیف مبهم می دهند، از این طریق، فرصتی برای ابتکار عمل در من بوجود می آورند.
 15. هر چه زودتر ارزش های مشترک و متعالی پیدا کنیم، بهتر است.
 16. معلم خوب کسی است که نحوه نگرش شما نسبت به مسائل را تغییر دهد.

هرچه امتیاز شما بیشتر باشد، به این معنا است که از توان تحمل ابهام کمتری برخوردار هستید...

پرسشنامه ی فوق استاندارد بوده و در سال ۱۹۸۲ توسط "بارنر" طراحی شده است.

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد